ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η IUF (International University Fair) είναι η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και διοργανώνεται από την EDUCATIVA Group η οποία πραγματοποιεί μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, γονείς, δασκάλους και εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Φέτος, η IUF θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην ειδικά διαμορφωμένη online πλατφόρμα μας!

Για ό,τι πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με πανεπιστήμια του εξωτερικού και σπουδές στο εξωτερικό μπορείτε να καλέσετε τους συνεργάτες μας:

  • EDMUNDO-συμβουλευτική για σπουδές στο εξωτερικό στο 21 1198 6502NEO WEBSITE